Thursday, June 15, 2017

I korthet - Vem var Janusz Korczak?

Janusz Korczak - teckning av Justyna Bamba


Janusz Korczak var:

• jude 
• pedagog, han föreläste och skrev böcker
• barnhemsföreståndare.
• barnläkare och fältläkare
• barnlös men med många barn
• fristående men inte ensam
• inte möjlig placera i ett fack
• vetenskapsman, observatör, medlevare
• forskare och praktiker
• ordningsmänniska - logistik var viktig f honom
• folkbildare (i radioprogram, artiklar, föredrag)
• skön- och barnlitterär författare, skrev även böner och dikter