Tuesday, December 5, 2017

Janusz Korczak - 60 lat - "Zwiastun i pionier nowej współczesnej pedagogiki w Polsce"


We wrześniu 1938 r. w sześćdziesięciolecie urodzin Korczaka w „Przeglądzie Społecznym” ukazuje się artykuł dr Anny Brossowej, w którym czytamy:

"Do zwiastunów i pionierów nowej współczesnej pedagogiki w Polsce należy niewątpliwie Janusz Korczak (pseudonim lekarza dr Henryka Goldszmita), pisarz i pedagog, kierownik Domu Sierot w Warszawie.
W czasie, kiedy jeszcze panowało przekonanie, że surowość i kara są głównymi czynnikami wychowania, ogłosił Jak kochać dziecko (...)


Autor, który jest lekarzem i wychowawcą, stał się szermierzem porzucenia despotycznego nastawienia do dziecka. Bez moralizowania wskazuje Korczak na konieczność odniesienia się do dziecka z szacunkiem
”.