Saturday, January 6, 2018

Epilog ZAMACHU PETARDOWEGO NA NASZ PRZEGLĄD (i MAŁY PRZEGLĄD Janusza Korczaka).


Bliższe oględziny wykazały, że w 3-ch miejscach (na 2-ch klatkach schodowych w domu Nowolipki 7 i na jednej klatce od strony domu Nowolipki 9) rzucone były petardy -. Rzucono również petardę z lontem i pod oknem zakładów drukarskich ukazal się ogień. 

Nowolipki 7, tu na dwóch klatkach i na jednej klatce od strony domu Nowolipki 9, rzucone były petardy przez Tadeusza Biernacki i jego kolegów.

Tadeusz Biernacki osadzony został (do sprawy) w więzieniu śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej.Bliższe oględziny wykazały, że w 3-ch miejscach (na 2-ch klatkach schodowych w domu Nowolipki 7 i na jednej klatce od strony domu Nowolipki 9) rzucone były petardy. Rzucono również petardę z lontem i pod oknem zakładów drukarskich ukaza
ł się ogień. We wszystkich tych 3-ch miejscach policja znalazła różne odłamki i części oraz resztki materiałów wybuchowych, które jako dowody rzeczowe zabrano do Urzędu Śledczego. Materiały te będą poddane badaniom pirotechnicznym dla stwierdzenia ich siły wybuchowej. Na klatce schodowej zostało wybitych kilka szyb, poza tym siłą wybuchu uszkodzone zostały poręcze, a ślady eksplozji widoczne są na murach.

Nie sposób pewnie dojść do tego, czy to zbieg okoliczności, czy związek przyczynowo-skutkowy, ale Tadeusz Biernacki mieszkał przy ulicy Morszyńskiej aw domu obok mieszkał jeden z głównych wodzów Stronnictwa Narodowego, Jędrzej Giertych…

Inne Akcje zamachowe na Nasz Przegląd (NP) i Mały Przegląd
  • 1930, listopad — napad na redakcję Naszego Przeglądu. „Kilku niewykrytych sprawców podjechało autem [...] i rzuciło w okna lokalu [...] dwa ciężkie gwichty" (gwicht to odważnik). 
  • 1933, 12 października — zamach bombowy na Nasz Przegląd. Podłożoną bombę zegarową dostrzeżono i zdołano rozbroić. Sprawcami okazali się działacze „Falangi". 
  • 1934, 31 stycznia — zniszczenie szyldu neonowego NP. Wszystkie akcje/zamachy opisane w NP i innych dziennikach warszawskich.