Friday, January 12, 2018

Nasz Dom - Pruszków - Cedrowa - Maryna Falska i Janusz Korczak

Maryna Falska prowadząc "Dom Wychowawczy", internat dla 60 chłopców w Kijowie, spotkała się z Januszem Korczakiem i wdrożyła jego metodykę w kijowskim internacie.
Korczak przez pół roku był lekarzem dzieci w trzech trzech sierocińcach w Kijowie. 


Od tamtej pory pracowali oni wspólnie, układając na podstawie wspólnych doświadczeń system i metody wychowawcze. W 1919 Korczak i Falska z pomocą działaczy społeczno-oświatowych w Pruszkowie pod Warszawą zakładają w wynajętym budynku na ulicy Cedrowej sierociniec pod nazwą "Nasz Dom" dla 50 dzieci robotniczych i dzieci z przedmieścia Warszawy.

W książce Zakład wychowawczy - Nasz Dom, Maria Falska bardzo przejrzyście opisała jego zasady i formy organizacji sierocinca opartych na systemie wychowawczym Janusza Korczaka.Budynek przy ul. Cedrowej w Pruszkowie istnieje do dzisiaj.