Wednesday, October 26, 2011

Girigheten har svårt att dividera med 4Division utgör en av de traditionella operatorerna inom aritmetiken.

Resultatet av en division av två tal kallas kvot.

Exempel:

Om man har t.ex. 2500 amerikanska dollar (USD)och dividerar det med 2 kvoten blir 1250 USD.

Om man har t.ex. 2500 amerikanska dollar (USD)och dividerar det med 4 kvoten blir 625 USD.

Oj, så lite!De i ovanstående exemplet eventuellt förekommande människorna, matematiska formler, kvoter och händelserna har ingenting att göra med verkliga människor och händelser.