Friday, October 21, 2011

Ryfkiele 13 månaderMin sköna unge.

Mina ämnen med Ryfkiele.

Hej då tåget - när vi kollar tillsammans trafiken vid Östra Station.

Mooo, Mjau och Ku-keli-ku när vi bläddrar i boken om djur på gården.