Saturday, March 17, 2012

Jak kochać dziecko i Prawo dziecka do szacunku


Tablica pamiątkowa na budynku szkoły podstawowej nr. 211 w Warszawie, ul. Nowy Swiat 21.

Autorem tej tablicy jest moja mama która używajac tytułów książek Janusza Korczaka
Jak kochać dziecko z 1919 roku
i
Prawo dziecka do szacunku z 1928 roku
ułożyła ten tak specjalny tekst.

Korczak pisał Jak kochać dziecko przez 4 lata i opublikował ja pod pseudonimem Janusz Korczak. Wtedy pierwszy raz użył tego pseudonimu.

Szkoła Podstawowa nr 211 rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1958/59.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego pięciolecia (oprócz tego że ja "osobiście" skonczyłem tam 7 klasę w 1964 roku) było nadanie szkole imienia pisarza, pedagoga i przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka. Uroczystość odbyła się 29 maja 1962 roku. Odsłonięcia tablicy na budynku szkolnym dokonał Igor Newerly.