Tuesday, March 27, 2012

On 27 March 1942 the first train with Jews from France left Drancy-Paris to Auschwitz-Birkenau

List of trains from France to death camp Auschwitz. My three family members are marked according to the day of deportation and number of convoy.
My French family Na fotografii moja francuska rodzina. Dwie osoby z tego zdjęcia  zginęły, razem z ojcem rodziny - Aleksandrem, trzy.

70 years ago, on 27 March 1942 the first train with Jews from France left Drancy near Paris to Auschwitz-Birkenau. Altogether in 43 transport Germans deported to Auschwitz 69,255 Jews. 41,805 of them were murderd in gas chambers immediately after arrival and 27,220 were registered in the camp.


Dziś mija 70 lat od pierwszej deportacji z Francji "do obozu niemieckiego" w Oświęcimiu. Na fotografii moja francuska rodzina. Dwie osoby z tego zdjęcia  zginęły, razem z ojcem rodziny - Aleksandrem, trzy. 

Albert, który miał wtedy 10 lat był jednym z najstarszych w wagonie, którym jechały same dzieci!

Młodszy brat i siostra przeżyli Zagładę, bo w dniu aresztowań przeprowadzanych przez francuska policję byli poza Paryżem!