Monday, April 2, 2012

Czy Korczak był Polakiem ? (Wszech Czasów?) - Януш Корчак поляк?


Czy Korczak był Polakiem Wszech Czasów ?

On był Człowiekiem ! (Wszech Czasów) !
Корчак поляком (всех времен)?

Он был человеком! всех времен!