Thursday, April 26, 2012

Korczak nie był hipokrytą i dlatego jest tak ceniony!Najlepszymi "barometrami szczerości" są oczywiście dzieci, które wyczuwają najdrobniejszy fałsz, załamanie głosu czy też celowo zawoalowaną hipokryzje

Hipokryzja – fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści.

Hipokryzja może się przejawiać na kilka sposobów:
  • oficjalne głoszenie przestrzegania określonych zasad moralnych i jednoczesne ich "ciche" łamanie, gdy nikt ważny tego nie widzi np. głoszenie miłosci rodzinnej a  jednoczesne po cichu rozwalanie rodziny
  • stosowanie różnych, sprzecznych wzajemnie zasad moralnych przy różnych sytuacjach finansowych
  • wymyślanie rozmaitych teorii, które w pokrętny sposób tłumaczą stosowanie różnych norm moralnych przy różnych sytuacjach np. głoszenie, że Rodzice cenili uczciwosc i przejęli ta zasadę od nich i jednoczesnie np. przy dzieleniu spadku po tych samych Rodzicach, zapominanie o własnej uczciwości. 
Tala med kluven tunga – Att säga en sak men mena eller göra något helt annat; att vara oärlig; att inte stå för vad man har sagt. Från reptilers tvådelade tunga, ursprungligen från nordamerikanskaindianspråk, där en som "talar med kluven tunga" säger en sak, men menar en annan.