Saturday, June 9, 2012

Czytanie "równoległe" po 70 latach czyli Adama Czerniakowa dziennik Getta warszawskiego


Dziś strony 286-289, czyli od
4 czerwca do 15 czerwca 1942 roku.

Od 6 września 1939 do 23 lipca 1942 r.
pisał Adam Czerniaków pamiętnik zwany "Adama Czerniakowa dziennik Getta warszawskiego" 
– niezwykle cenne źródło informacji o problemach getta i własnych przeżyciach.