Sunday, June 3, 2012

Rodzinne Korczakowskie czasy i

To było tak dawno temu.

Wtedy dziwiłem się takiemu zjawisku jak to że "rodziny spotykały się tylko z okazji pogrzebów".


Teraz już się nie dziwię! Dziwię się natomiast galopujacej rodzinnej hipokryzji moich braci którzy koniecznie chcą ją przelać na papier!

Hipokryzja – fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści.