Sunday, June 17, 2012

Korczak och brandbomber

Korczaks barnhem "Dom Sierot" vid Krochmalna gatan i Warszawa. De tyska bomberna föll på taket och orsakade en stor brand där. Korczaks rum på vinden (se nedre bilden) blev helt utbränt. På vinden förvarades barnens vinterkläder.


Som jag skrev tidigare så föll i september 1939 7 tyska bomber, bl.a. brandbomber på huset. En av träffen, en brandbomb träffade Korczaks vindsvåning kunde släckas i tid så att resten av huset räddades. Luftwaffe hade bombat Warszawa den 1, 8, 13 22, 23 och 25 september.Den 22-23 september 1939 föll Luftwaffe bomber på den judiska statsdelen. Det "sammanföll" med den judiska helgen - försoningshelgtiden Yom Kipur. 

Den 25 september hade Luftwaffe bombat Warszawa i 11 timmar med 400 flygplan. Då dog 10 tusen Warszawabor och 35 blev sårade. 

Troligen blev barnhemmet träffat någon av de dagarna.

Korczak och Stefa Wilczynska var hyperaktiva de dagarna. De tog hand om barnhemmets barn och även organiserade hjälp till de sårade polacker.

Korczak var hela tiden "med barnen". Trots den fruktansvärda situationen trodde han dock att bränder och förstörelse förde något gott med sig. Kanske han tänkte på skogsbränderna?

Skogsbränder medför stor förödelse i sina spår. På kort sikt är en skogsbrand katastrofal för hela ekosystemet, men på längre sikt ger det möjlighet för naturen att återförnya sig och få kraft.