Thursday, August 14, 2014

7 - Siódemka - Symbol Korczakowski - Seven, one of Korczaks symbols - sju i Korczaks liv - Korczak Monument World Wide Concept

Korczak analizując swoje życie Pamiętniku pisanym w Getcieo pdzielił swe losy na okresy siedmioletnie.Jeszcze jeden symbol Korczakowski -  7 .

Sądzę że nie wszyscy wiedzą co oznacza owa Korczakowska Siódemmka.

7 lat oznacza, m.in, maksymalny okres czasu jaki dzieci mogły być w Domu Sierot i w Naszym Domu. Zazwyczaj od 7-14 roku życia. Takie Siedem dobrych lat, jak to określał i opisał mój Tata, Misza Wasserman Wróblewski (Pan Misza).

7 letnie fazyżyciu Janusz Korczak, w Pamiętniku pisanym w Getcie Warszawskim podzielił swoje życie na siedmioletnie fazy, okresy. Każdy tak charakterystyczny.

7 października 1912 roku Janusz Korczak został dyrektorem Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie. 7 - Siedmioramienny świecznik - Menora. Był takowy w Domu Sierot na Krochmalnej.

Symbol 7 - Siedmioramienny świecznik - Menora.

 7 - Siedmioramienny świecznikMenora. Był takowy w Domu Sierot na Krochmalnej (jak również świecznik Chanukowy). Stosunek Korczaka do religii jest dosyć skomplikowany. Korczak nie był wierzący, był wychowany w świeckim żydowskim domu. Korczak przez całe życie szukał jednak jakiejś religijnej prawdy. Pokłócił się ateistką Maryną Falską, która w Naszym Domu nie wyobrażała sobie katolickiej kaplicy. Korczak był przekonany, że dzieci potrzebują w swoim życiu kontaktu z Bogiem, a szczególnie dzieci skrzywdzone przez los. W końcu Falska zgodziła się. W budynku Naszego Domu na Bielanach powstała  tak jak w Domu Sierot wydzielona przestrzeń, tzw. pokój ciszy, w którym dzieci mogły przez chwilę pobyć w samotności. 

Siedmioramienny świecznik - Menora, przypomina wyglądem Drzewo Życia (symbol wszechświata). Menora i jej siedem ramion to pień i gałęzie. 

Liczba ramion- 7, oznacza to co w życiu człowieka najważniejsze:
- Bożą obecność
- bojaźń Bożą
- siłę Bożą
- Boże zrozumienie
- wiedzę Bożą
- Boską dobrą radę
- Boską mądrość 

7 Haiku
Pisarz japonski  Jiro Kondo który wydał bogato ilustrowana ksiazke o Korczaka napisał wiersz Korczak - Siedem Haiku

Haiki pisarza japonskiego - Jiri Kondo, urywek z 
Siedem haik Korczakowskich

Sam na sam z Bogiem 
ogień liżący z
siedmiu płomieni

Haiki powinno się czytać dwukrotnie by obraz sytuacji stanął przed nami!
En haiku "ska" vara vara så formulerad att den inte kräver någon förklaring. Läsaren ska själv fylla i mellan orden och läsa in stämningen i ögonblicksbilden. Den ska vara direkt och omedelbar, förmedla en känsla och samtidigt vara underfundig. Det är väl därför man skriver haiku - för att anta utmaningen att göra en ögonblicksbild i bundet versmått. Fritt skapande inom givna ramar.
Ovan är Jiri Kondos haiku om Korczak. Ibland två rader, ibland tre eller fyra rader. Varje avd de sju skilda uppdelningar/verser genererar en stark bild. Just bildens betydelse i haiku framför formen har varit den främsta anledningen till den tidigare så eftertraktade stavelseräkningens bortfall.
Den dominerande internationella versformen är tre rader, vilka överförts från den japanska stavelsegrupperingen 5-7-5. Uppdelningen i tre rader är viktig för den skapar tankepauser mellan raderna i den trestegsupplevelse som kännetecknar haiku.
Men bildens betydelse i haiku framför formen har varit den främsta anledningen till stavelseräkningens bortfall.

Haiku är framför allt visuell, både när det gäller den diktade bildens klarhet och textens rum på pappret. Ju färre ord, desto större energi hos varje ord. Om orden läses upp, fordras stor uppmärksamhet för att fånga deras mening och förstå deras sammanhang. Därför uppläses haiku nästan alltid två gånger. Vid andra uppläsningen har överraskningens poäng gått förlorad, om man redan uppfattat den efter första uppläsningen, men dikten ges tillfälle att sjunka in och avslöja nya valörer. Allt enligt de som vet!