Sunday, February 22, 2015

Kväsarkvantingar - Stureplanspojkar på Kungsholmen


Kungsholms tull låg mellan dagens Fridhemsgatan och Mariebergsgatan. Byggnaden var ursprungligen ett trähus som ersattes 1832 med ett stenhus ritat av arkitekt Carl Christoffer Gjörwell Det blev ett enplanshus med brutet tegeltak. Efter tullens avflyttning 1857 användes huset som bland annat sjukhem för spädbarn och fängelse. Under senare delen av 1910-talet revs tullhuset för att ge plats åt Fridhemsplan.


Kungsholmsligans paradmarsch

Till Kungsholms tull en stjärnklar natt vi tåga
med både skåp och fjälla under arm, under arm
och under pirkan välvas mörka tankar
och ingen mäkta hindra deras gång - sicken en gång!

Till Kungholms tull vi tåga
och där vårt liv vi våga
vi dessa kväsarkvantingar tillhör
som blott för skåp och för vår fjälla dör - stekt i smör!
Texten: Kungsholmsligans paradmarsch är skriven av Kväsarvalsens skapare Arthur Högstedt. Högstedt var ungsocialist och jobbade även som illustratör för tidningen Brand.

skåp och fjälla under arm - dragspel och en tjej
kväsarkvantingar - Stureplanspojkar från arbetarklassen
kväsarrynkor - tjejer dito

Klädstill

En riktig kväsarkvanting ska helst ha en vegamössa med knäckt skärm som demonstrerar att han ofta råkar i slagsmål — denna brutna mösskärm kallas för ”kväsarmärket”.

Kväsarrynkan å sin sida bar kortare kjolar än andra kvinnor av sin klass — vilket under sent artonhundratal kanske inte säger så där väldigt mycket — och rökte dessutom offentligt, vilket möjligen var ännu mer upprörande.