Wednesday, April 22, 2015

Janusz Korczak - Den gamle doktorn vigde sitt liv åt barnen


Den gamle doktorn vigde sitt liv åt barnen
Berättelsen om Janusz Korczak (1878–1942), barnläkare, pedagog, författare och en förgrundsgestalt för Barnkonventionen skrev Carl Lindgren, med dr, barnläkare och författare


Jag skrev till Läkartidningen följande:
"Lite felaktigheter men annars OK"
-
Jag har på inget sätt nedvärderat artikeln. Den är viktig! Det var bara små saker. Av de är det viktigaste var att påpeka att Korczak mördades tillsammans med 239 barn och andra lärare i ett utrotningsläger. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett koncentrationsläger och ett dödsläger. Korczak och barnen mördades bara för att de var judar. Att förstå Förintelsen måste man förstå skillnaden.
Ellen Keys personliga arkiv finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Där finns över 9.300 brev från 2.900 brevskrivare. Ellen Keys arkiv upptar 13,8 hyllmeter och 273 volymer. Katalogen över hennes brevväxling visar att Ellen Key kanske aldrig ha skrivit till Janusz Korczak eller Henryk Goldschmidt och inte heller har hon fått något brev från honom.
Ellen Keys mest kända bok är "Barnets århundrade" som publicerades vid sekelskiftet 1900. Om man jämför den med Janusz Korczaks "Hur man älskar ett barn" som publicerades 1919, finner man flera gemensamma drag.
Slutligen så har jag inte missat något budskap när det gäller Janusz Korczak som min far arbetade med under 30- och 40-talet.
Romuald Wroblewski, Docent, emeritus
2015-04-21 14:03