Friday, May 1, 2015

Dom Sierot Korczaka - Czy to jest ta tablica i gazetka scienna?

Czy to jest ta tablica i gazetka scienna? Pani Stefa?

Maria Czapska “Dwugłosie wspomnień" zanotowała wrażenia o wpływie Doktora na wychowanków:
"...w okresie pogadanek radiowych, wypadło mi wizytować szkołę doktora. Najlepszym źródłem informacji jest gazetka ścienna, redagowana przez dzieci. Rozpięta na tablicy była gęsto upstrzona kartkami z pozwami sądowymi mniej więcej takiej treści: Henryk skarży Józefa, Dora pozywa nauczycielkę — termin sprawy. Wobec tego, że przerwy między pozwem a sądem były kilkodniowe, zapytałam nauczycielkę, czy w międzyczasie dzieci się godzą i skargi są umorzone. Nauczycielka żywo zaprzeczyła, zapewniając, że Doktor sam pilnuje powagi sądów, a dzieci wszystko sobie dokładnie zapisują".