Tuesday, April 28, 2015

Våren bland fåglar vid ISBLADSKÄRRET på Djurgården

Storskrake hona (Mergus merganser) med massa nykläckta ungar. Storskraken vistas vid både sött och salt vatten. Under häckningsperioden lever de parvis och övrig tid i flockar. Boet placeras ofta i håligheter i träd eller trädliknande holkar, och honan lägger vanligtvis 7–8 gulaktiga ägg.
Kommer de att häcka här? Sångsvan (Cygnus cygnus) som tillsammans med knölsvanen och mindre sångsvan är de enda häckande svanarna i Palearktis.Det måste vara migranter sa grågåsen
Vitkindad gås - Branta leucopsis
Häger - parning i offentlig miljö

Ruvande svan på en holme

Lindansaren - en grå häger

ISBLADSKÄRRET på Djurgården i Stockholm var en del av en havsvik, Isbladsviken. Namnet har dock inget med is att göra utan lär komma från att jägarbostället som låg här tidigare hette “Isbla”. Det var när Djurgårdsförvaltningen slutade länspumpa träskmarken på 1980-talet som Isbladskärret blev en förnämlig fågelsjö med bland annat knölsvan, snatterand, vigg, gäss, tofsvipa och häger. Den sevärda hägerkolonin etablerades här 1989 efter att tidigare häckat vid Skansen.


Skäggdopping
Tofsvipa

Dagens fågel var nog Svarthakedoppingen (se nedan) som är 31-38 centimeter lång och har ett vingspann på 46-55 centimeter. Den är andliknande, har röda ögon och en liten och rak svart näbb, som har vit spets på sommaren. Den flyter högt i vattnet. Både hanen och honans sommardräkt är omisskännliga med svart huvud med rödgula kraftiga öronliknande tofsar vid sidorna av ansiktet och roströd hals.Svarthakedopping