Sunday, June 28, 2015

Starten - Gotland Runt - ÅF - 2015

Utsikten mot startlinjen i Gotland Runt - ÅF
från Erstagatan
Lite skymd...