Sunday, August 23, 2015

Mina barns morfar och morfarsfar

Konstanty Pereświet-Sołtan mina barns morfarsfar

Tadeusz Pereświet-Sołtan, ps. w AK - "Karcz", mina barns morfar.