Monday, October 26, 2015

Från sztejnkelerki till konhelerki - Historien om de första och sista omnibussar (hästdragna) i Warszawa.

Sommaren 1942 under den stora Aktionen i Warszawas Getto användes kohnhelerekami för att föra till Umszlag de som fångas på gatan eller sjuka.
De första hästdragna omnibussar (således före de hästdragna spårvagnar) började trafikera Warszawas gator år 1845. De kallades för sztejnkelerki.