Sunday, October 4, 2015

Janusz Korczak - Shadows at 16 Sienna str - Cienie ulicy Siennej 16

Apel!!! 
Poszukuję zdjęć przed Powstaniem Warszawskim z ul. Siennej 16 i Śliskiej 9. Na lewym zdjęciu Sienna 16 "za Cara". Po prawej stronie górne, Sienna 16 po deportacji Domu Sierot w 1942 roku. Ulica Sienna była w 1942 roku graniczną ulicą getta i dzieliły ją zasieki z drutu kolczastego. Na dole z prawej ul. Śliska 9 (po albo podczas Powstania Warszawskiego) i brama którą wyszło 5 sierpnia 1942 roku, 239 dzieci, Korczak i personel. 


W dniu 21 października 1941 roku Niemcy wydali zarządzenie o zacieśnieniu granic getta. Dom Sierot z ul. Chłodnej 33 (poprzednio z Krochmalnej 92) przeniesiono do gmachu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych przy ulicy Siennej 16 (z drugim wejściem od ulicy Śliskiej 9).

Z tego miejsca Korczak, dziesięcioro wychowawców i 239 dzieci zostali 5 sierpnia 1942 wyprowadzeni na Umschlagplatz, rampę kolejową Dworca Gdanskiego przy Stawkach. Stąd zostali przewiezieni wagonami bydl
ęcymi do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zamordowani!

Warszawa, 4 sierpnia 1942 roku, Korczak patrzy na ulice Sienna przez któr
ą, podzielona drutem kolczastym przebiegała granica getta.
Podlałem kwiaty, biedne rośliny sierocińca, rośliny żydowskiego sierocińca. Ziemia spieczona odetchnęła.
Przygląda się mojej pracy wartownik. Czy go drażni, czy roz­rzewnia ta moja pokojowa o szóstej rano czynność?
Stoi i patrzy. Nogi szeroko rozstawił.

Tutaj, na prawo od cienia iglicy PEKINu była ostatnia siedziba Domu Sierot Janusza Korczaka - przy ulicy Siennej 16 (z drugim wejściem od ulicy Śliskiej 9). Zaznaczone O to miejsce obecnego pomnika Janusza Korczaka i dzieci. X przy obecnej ulicy Emilii Plater do tzw. drugie podwórko ulicy Twardej 3 gdzie mieszkała moja mama, jej dwie siostry i rodzice (moi dziadkowie). W końcowym okresie Małego Getta ulica Sienna była na tym odcinku granicą getta.

Na Siennej 16, dnia 18 lipca 1942 czyli zaledwie dwa tygodnie przed deportacją, odbył się słynny spektakl teatralny getta. Dzieci z Domu Sierot przedstawił"Pocztę" Rabindranatha Tagore swoisty terapeutyczny seans teatralny przygotowujący dzieci na śmierć i "oswajający" z nadchodzącym kresem ich egzystencji.


Tutaj, na prawo od cienia iglicy PEKINu (kolorowe zdjecie) była ostatnia siedziba Domu Sierot Janusza Korczaka - przy ulicy Siennej 16 (z drugim wejściem od ulicy Śliskiej 9).  Na prawym zdjeciu ta sama okolica przed wrzesniem 1939 roku.


Na Siennej 16, dnia 18 lipca 1942 czyli dwa tygodnie przed deportacją, odbył się słynny spektakl teatralny getta. Dzieci z Domu Sierot przedstawiły "Pocztę" Rabindranatha Tagore swoisty terapeutyczny seans teatralny przygotowujący dzieci na śmierć i "oswajający" z nadchodzącym kresem ich egzystencji. * Plac po zburzonym budynkach Sienna 9 i Sienna 11 gdzie obecnie znajduje się PEKiN i Teatr Lalka.
Ostatni budynek na tym odcinku ul. Siennej, Sienna 16. Koparki na terenie po zburzonym budynkach Sienna 15 i Sienna 13 gdzie obecnie znajduje się PEKiN (miedzy ulicami Złotą a Sienną).

Na  frontonie Teatru Lalka umieszczono tablicę upamiętniającej ostatnią siedzibę Domu Sierot prowadzonego przez Janusza Korczaka. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się 5 sierpnia 2012 r. w siedemdziesiątą rocznicę deportacji Domu Sierot na Umschlagplatz i obozu śmierci w Treblince.

Apel

Poszukuję zdjęć przed Powstaniem Warszawskim z ul. Siennej 16 i Śliskiej 9. Na lewym zdjęciu Sienna 16 "za Cara". Po prawej stronie górne, Sienna 16 po deportacji Domu Sierot. Na dole z prawej ul. Śliska 9 (po Powstaniu Warszawskim) i brama którą wyszło 5 sierpnia 1942 roku, 239 dzieci, Korczak i personel. Ulica Sienna była w 1942 roku graniczną ulicą getta i dzieliły ją zasieki z drutu kolczastego.