Sunday, November 22, 2015

Korczak - I z takich bzdur tworzy się nowa legenda - "Littera scripta manet" czyli "Napisane listy pozostają".Mój ojciec czytając poprzednie "pseudo-dzieła o Korczaku" czyli fałszywki napisał:

   Uznać wszakże trzeba to niezaprzeczalne prawo pisarzy: fakty stają się dla nich inspiracją twórczego zamysłu. Fikcja literacka nie przekreśla utworu, mimo że u kogoś wywołuje zdziwienie czy wręcz niesmak. 
   Daleko większe natomiast wymagania stawiam komentatorom życia i dzieła Starego Doktora. Chyba mamy prawo żądać od nich pełnej odpowiedzialności, zwłaszcza za drukowane słowo, bo  ich relacje i racje, przekazywane są współczesności, młodemu pokoleniu i potomnym 
 Littera scripta manet  Napisane listy pozostają
Artykuł - fałszywka w szwedzkiej gazecie Dagens Nyheter napisany przez Elisabeth Åsbrink. Sporo błędów, za dużo, wg, mnie!

M.in. 

"Rodzice Korczaka byli polskimi nacjonalistami..."


"Korczak nie przestrzegał żydowskich tradycji..." i 

"Poszedł śpiewając do komory gazowej w Treblince która miała drewniane drzwi o grubości 7.5 cm....", itp. itd.