Friday, November 20, 2015

Dwa rodzinne zdjęcia. Obydwa opisane na odwrocie. Ciekawe daty.

Zdjęcie moich rodziców zrobione w Krościenku w lipcu 1938 roku. Ciekawe daty bo to pierwsze opisane przez Ojca we Lwowie 23 VI 1941 czyli 23 czerwca 1941 roku. 
Wierzymy że będziemy razem i będzie nam tak dobrze jak w Krościenku. Misza
Dwa rodzinne zdjęcia. Obydwa opisane na odwrocie. Ciekawe daty.

Pierwsze to opisane przez Ojca we Lwowie. Data 23 VI 1941. czyli 23 czerwca 1941 roku. Dzień wcześniej 22 czerwca 1941 roku to napad Niemiec na ZSRR. Do Lwowa, znajdującego się od 22 września 1939 r. w rękach sowieckich wkroczyli Niemcy 30 czerwca 1941 r.

Miesiąc wcześniej, 19 lipca to data ślubu rodziców, we Lwowie.

W chwili zajmowania miasta przez wojska niemieckie przebywało w nim ponad 160 tys. Żydów. Wielu z nich uchodźców "wrze
śniowych" z centralnej Polski, m.in. z Warszawy.

Po 30 czerwca 1941 r. i Warszawa i Lwów były w rękach niemieckich. Wielu uchodźców wrześniowych z Warszawy wróciło do swoich rodzin. Moi rodzice jak i inni Żydzi, do getta warszawskiego w którym czuli się pewniej niż poza gettem...

Już w pierwszych dniach po zajęciu Lwowa Niemcy zaczęli represjonować ludność żydowską (pierwszy pogrom Żydów urządzono 2 lipca). Rozgłaszano, że lwowscy Żydzi zamordowali wiele tysięcy więźniów politycznych (Polaków i Ukraińców), za których śmierć w rzeczywistości odpowiedzialność ponosili funkcjonariusze NKWD.Łowicz - 8-my dzień przepustki z Berlina i jednocześnie pierwszy tydzień ciąży.... 28 lutego 1946 r. nastąpilo tzw rozwiązanie!