Wednesday, March 2, 2016

Elisabeth Åsbrink missbrukare

Det är missbruk att ändra fakta.  Att skriva polska nationalister som Elisabeth Åsbrink gjort i DN om Korczaks föräldrar.  Polska nationalister är faktiskt inte detsamma som polska patrioter som det stod i ursprungstexten!


Tittade nyss på DNs sida med Elisabeth Åsbrinks artikel om dr. Janusz Korczak.  Till min stora besvikelse så står det fortsättningsvis att Korczaks familj är polska nationalister medan Korczak själv sjunger på väg till gaskammaren.

Åsbrink skriver att hennes källa var en internetsida på engelska som var en sammanfattning från en tyska: The family was Jewish. His parents did not practice their religion; they considered themselves liberated Jews as well as Polish patriots.

 Källa:http://chgs.umn.edu/museum/responses/hergeth/bio.html

Men det borde Åsbrink förstå att "liberated Jews as well as Polish patriots" är inte polska nationalister som hon skrev i DN och vägrar att ändra. Korczaks föräldrar var kanske "polska patrioter" men aldrig det Du påstår med hänvisning till en suspekt källa som hävdar annat att de var - "polska nationalister".

Åsbrink skriver vidare i DN: I alla fall enligt Janusz Korczak, en man som gick sjungande in genom de 7,5 centimeter tjocka trädörrarna till sin död i en av Treblinkas gaskammare, fast han hade kunnat fly. 


Och hans tankar lägger grunden till barns rättigheter, så som de formuleras i FN:s barnkonvention, vars grund lades på dagen för 26 år sedan. Men det var bl.a. Janusz Korczak som var en av initiativtagarna Genevedeklarationen från 1924 och det internationella reformarbete som idag knyts till FN:s konvention om barnets rätt. http://jimbaotoday.blogspot.se/.../korczak-och-fn...

Åsbrink hänvisar till en länk, men länken, hennes källa är inte primär men en översättning och bearbetning från tyska. I den tyska boken finns annars ett flertal andra felaktigheter som inte upprepas i andra engelskspråkiga biografierna. Just upprepas är det ordet som är viktigt i sammanhanget. Jag befarar att folk kommer att i framtiden upprepa allt det felaktiga informationen som finns i Åsbrinks "Verk" beställd av Björn Wiman och godkänd av Peter Wolodarski. 

Felaktigheter måste bort. Det handlar om missbruk.

Varför har DN inte velat göra ändringar?

Artikeln är av typen finn fem rätt, ett hafsverk således och djupt diskriminerande. Då artikeln handlar inte om fiction så är det en ny historieomskrivning och ett skapande av en ny myt runt Janusz Korczak. Han behöver verkligen inte det!

Trots att jag utpekade ett antal grova fel har inget ändrads i artikeln under de gångna 30 dagarna trots att jag bad både Åsbrink och DN (Wolodarski och Wiman) om det. 


Därför skrev jag nyss en anmälan till DO och avslutade med:
Tacksam om DO kan se till att texten redigeras med tanke på framtiden! DNs falska påståenden skall inte vara en ny källa till framtida skämt av typen "Kolla vad glad var Janusz Korczak och barnen när de gick längs Himmelstraße" (Vägen till himlen). Skämt av den typen liksom skapandet av en en ny Korczakmyt av Åsbrink är diskriminerande. 

Jag vet att begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande.  När det gäller Förintelsen måste man dock vara särskilt observant!

Trots att vare sig det ena eller andra av hennes påståenden stämmer och hon med stöd av Peter Wolodarski och DNs kulturchef Björn Wiman vägrar att ändra texten.

Den typ av vantolkning och hafsjournalistik utan säkra källor får inte lagras digitalt för framtiden.

Dr. Janusz Korczak som var en av initiativtagarna Genèvedeklarationen från 1924 och det internationella reformarbete som idag knyts till FN:s konvention om barnets rätt.

Man vet exakt hur mördandet gick till i utrotningslägret Treblinka. Judarna från boskapsvagnarna dirigerades direkt från järnvägsrampen till avklädningsbarackerna. En för kvinnor en för män. Invalider, sjuka, ofta också små barn togs till en särskild barack sk lasarett. Efter avklädningen föstes de nakna männen och kvinnorna i omgångar genom der Schlauch (slangen), en small passage med ett högt taggtrådsstängsel mot gaskamrarna. Observera "föstes nakna", de föstes skräckslagna! Ingen sjöng! Hela min familj föstes den här vägen till gaskammaren.

Korczaks hälsotillstånd var jättedåligt och det har spekuleras, med all rätt, att han inte överlevde resan till Treblinka då det var en hett dag och temperaturen i boskapsvagnen var nog 30-40 C.

Att beskriva år 2015 att Janusz Korczak (eller någon annan jude) marscherade och sjöng på väg till gaskammaren är direkt diskriminerande och ett hån mot mig och hela det judiska folket. 375 000 judar från Warszawa mördades i Treblinka, 920 000 sammanlagt.
Anmälan till DO ?
Janusz Korczaks var min fars bäste vän. Vänskapen "ärvde" jag efter honom och är personligen involverad i saker som berör Korczak, hans liv och gärning (bl.a. Barnkonvention/Deklaration).

Som jag påpekade från början såg jag först med glädje att DN uppmärksammade Barnkonventionen och Janusz Korczak genom en artikel. Tyvärr, glädjen var kort och förändrades till en stor besvikelse så fort jag läste artikeln.

Artikeln, innehåller flera grava fel och måste ändras helt och hållet. Jag bad om det Elisabeth Åsbrink upprepade gånger, först genom ett privat mail och därefter på hennes FB-sida där hon gjorde reklam för sin artikel.

Jag påpekade och bad att hon rättade huvudsakligen fem saker, se nedan (fast det finns många fler).


I. Elisabeth Åsbrink (EÅ) nämner bl.a. Barnkonventionen i samband med Korczak men nämner inte att Korczak var bland de som undertecknade den första Barnkonvention/Deklarationen i Geneve redan på 20-talet. 
När andra världskriget bröt ut 1939 åberopade Korczak den 3§ i Geneve Deklarationen att man skulle se till att hjälpa barnen. Något som är så aktuellt i den svenska flyktingspolitiken. Se min blogg.

II. Åsbrink hävdar i sin artikel att Korczak växte i ett hem utan judiska traditioner. Fel igen. Hans familj (liksom min) var inte religiösa men firade ett flertal judiska helger. Koczaks föräldrar gifte sig i synagogan och ligger begravda på en judisk begravningsplats i Warszawa. 
Vidare så vet man att i det judiska barnhemmet Dom Sierot fanns ett bönrum och Korczak kämpade för att ett liknande skulle införas i det kristna daghemmet Nasz Dom vars föreståndare, Maryna Falska, var ateist.

III. Åsbrink skriver vidare att Korczaks familj var polska nationalister - de var eventuellt polska patrioter. Det finns dock en skillnad mellan patriotism och nationalism.
Korczak föddes i en familj av stolta polska nationalister, som varken följde judisk tro eller tradition, skriver DN

IV. DNs och Åsbrinks värsta övertramp är dock att införa ny absurd legend eller myt om Korczak som sjunger på väg till gaskammare i Treblinka. Jag har tidigare varit i kontakt med twå personer förutom min far och mor som beskrev Korczaks sista timmar. Korczak var sjuk. Den 5 augusti 1942 hade han svårt att gå. Det finns mera info om det i min blog, se nedan
http://jimbaotoday.blogspot.se/2012/06/korczak-sista-resans-nast-sista-etapp.html
Janusz Korczak, en man som gick sjungande in genom de 7,5 centimeter tjocka trädörrarna till sin död i en av Treblinkas gaskammare, skriver DN.

V. Korczaks pedagogiska system är felaktigt beskrivet. Då barnen bestämde inte över sin vardag. Korczak gjorde det. Livet i barnhemmet styrdes med lagar skrivna av Korczak vilka exekverades av barnen.
Till omvärldens förvåning inrättade Korczak ett parlament där barnen själva bestämde över sin vardag, och en kamratdomstol där vuxna och barn dömdes på samma villkor och lagtexten främst bestod av förlåtelseparagrafer, skriver DN.

Jag förstår inte att Elisabeth Åsbrink som är sägs vara en duktig författare har kunnat åstadkomma ett sådant hafsverk. 


Åsbrink gör det lätt för sig lyder rubriken. Vidare, Elisabeth Åsbrink försvarar sig med näbbar och klor. Det är en naturlig reaktion när man ertappas....