Wednesday, September 28, 2016

Precz z Korczakiem - Korczak na przemiałPrecz z Korczakiem - Korczak na przemiał

System Korczaka stwarzał iluzję rzekomo istniejącego odrębnego Świata dziecięcego.......

Korczakowska ochrona dziecka przed światem dorosłych wynikała z jego (tzn Korczaka) fałszywej oceny stosunków społecznych....

Wbrew pozorom radykalizmu w okresie młodości, Korczak reprezentował nurt ideologii drobnomieszczanskiej...

Korczak zagłębiał ... właściwości poszczególnych osobników czy typów dzieci. Musimy się wspinać do ich uczuć, wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać.


To własciwie nadawało jego systemowi charakter pedologiczny.....
W ten sposób Korczak przestawał w gruncie rzeczy być pedagogiem...


Polska cenzura i politrukowie zadecydowali jednogłośnie po przeczytaniu: Precz z Korczakiem - Korczak na przemiał! I tak si
ę stało!
.
Takie bzdury w 1953 roku opublikował jeden z bursistów Korczaka, Aleksander Lewin książkę/pracę naukową : Problemy wychowania kolektywnego: refleksje pedagogiczne na tle doświadczeń polskiego domu dziecka i szkoły na Uralu.

Na stronach 269-279 w swojej pracy wydanej w 1953 roku oczernił Aleksander Lewin aktywnie swojego poprzedniego chlebodawcę i nauczyciela Janusza Korczaka.

To zdjęcie i skrzyżowanie tych ulic zawsze mnie się kojarzy z chlebodawcą Lewina z okresu lat 50-tych.


I to zdjęcie z pl. F. Dzierżynskiego (na zachód od ul. Królewskiej) zawsze mnie się kojarzy z chlebodawcą Lewina z okresu lat 50-tych. Tu chlebodawca w pozycji horyzontalnej.