Thursday, October 27, 2016

Korczak i ja na ulicy Karowej 31


Mój widok przez cztery lata, tzn. od 1963. Przez 4 lata chodziłem do LO XXVII na ulicy Karowej 18. Z drugiej strony ulicy był budynek Polskiego Towarzystwa Higienicznego (mój widok).


4 marca 1923 w budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy Karowej 31, Janusz Korczak wygłosił odczyt „Świat wspomnień dziecka”.
.
Warszawskie Towarzystwo Higieniczne (potem Polskie Towarzystwo Higieniczne) powstało w 1898 r. z inicjatywy grona zapalonych działaczy społecznych, higienistów, pedagogów. Cel był jeden – propagowanie w społeczeństwie zdrowia. W budynku przy Karowej 31 wybudowanym w latach 1913-1915 (stoi do dziś) mieściły się biblioteka z czytelnią, pracownia badań naukowych i praktycznych oraz sala wykładowa (kinowa z galerią). Organizowane były tam liczne odczyty o bardzo zróżnicowanych tematach m. in. „Religia i moralność w krainie dolara”, „Kobieto, jak długo będziesz niewolnicą mężczyzny”, „Pierwsza podróż okrętu szkolnego „Lwów” do Brazylji”.

Jako dziecko chodziłem na Karowa na tzw. poranki, filmy dla dzieci w soboty lub niedziele.