Sunday, October 23, 2016

Średnia arytmetyczna - Dlaczego Muzeum Polin obniża ilość wysyłanych na uduszenie gazem w Treblince!

Tekst ze strony internetowej Muzeum Polin o Januszu Korczaku.


Średnia arytmetyczna
Średnią arytmetyczną obliczamy dodając wszystkie dane i dzieląc uzyskaną sumę przez ich liczbę.

W ten, raczej zaaprobowany sposób obliczyłem liczbę wysyłanych na śmierć z Umszlaga "W pierwszych dniach Wielkiej akcji"

To dla mnie ważna informacja czy jest tak jak uparcie twierdzi Muzeum Polin że na początku Wielkiej akcji wysyłano z Umszlagu do Treblinki po 4 000 osób czy też podwójną, prawie potrójną ilość do 11 000.

Nie rozumiem dlaczego w Muzeum Polin obniżają ilość wysyłanych na uduszenie gazem w Treblince! Indolencja?

Wg. danych niemieckich w dziesieciu ostatnich dniach lipca, (22-31 lipca) czyli "na absolutnym na początku Wielkiej akcji", wysyłano na śmierć z Umszlagu średnio po 6 670 osób dziennie.

W pierwszych 7 dniach sierpnia (1-7 sierpnia) wysyłano na śmierć z Umszlagu średnio po 7 825 osób dziennie.

Skąd te 4 000 tysiące Muzeum Polin?