Monday, November 14, 2016

Janusz Korczaks bok Mośki, Joski i Srule och översättningen - Moyshelekh, Yoselekh, Yisrolikelekh

Sara Lipszycowa albo Sara Lipska som gjorde omslaget till de båda utgåvorna.Det är omslaget till Janusz Korczaks bok "Mośki, Joski i Srule" och översättningen -
Moyshelekh, Yoselekh, Yisrolikelekh som var båda utgivna i Warszawa.
Det speciella är att i utgåvan på jiddish så ha man förlåt ordet, "ariserat" omslaget genom att klippa bort hår på pojkarna och ta bort deras huvudbonad.