Saturday, November 19, 2016

Czy Muzeum Polin i odpowiedzialni za strony Korczakowskie są jeszcze na wakacjach letnich?Czy Muzeum Polin i odpowiedzialni za strony Korczakowskie są jeszcze na wakacjach letnich?
Nic się bowiem nie zmienia (na lepsze) na ich stronach.
.
Większość obiektów które Muzeum Polin zaznaczyło i nas usilnie do nich prowadzi (przy pomocy Google) nie ma!  Wszędzie tylko place, parkingi, czerwone samochody itp.

Jest jednak miejsce które jest związane z Januszem Korczakiem i Domem Sierot i które przetrwało okupacje i powojenną odbudowę Warszawy!

Muzeum Polin oczywiście nie ma tego miejsca na swojej mapce!
Dlaczego?
.
Tu chciały się bawić dzieci z Domu Sierot Janusza Korczaka, czyli Kościół Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim (Górne zdj
ęcie). 
.
Od ulicy Pańskiej (w górnym prawym rogu) widać dwupiętrowy budynek plebanii i drzewa a za nim Kościół Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim. Wzdłuż zachodniej ściany kościoła i plebani widać teren który służył jako miejsce uprawy warzyw.
.
Dzieci Korczaka pisały do ks. Godlewskiego:


Do wielebnego Księdza Plebana przy Parafii Wszystkich Świętych.
Uprzejmie prosimy Sz. Ks. Plebana o łaskawe udzielenie nam pozwolenia na kilkakrotne odwiedzenie ogrodu przy Kościele w soboty w godzinach rannych, możliwie wczesnych (6.30 – 10).
Tęsknimy trochę powietrza i zieleni. Duszno u nas i ciasno. Chcemy zapoznać się i zaprzyjaźnić z przyrodą.
Nie będziemy niszczyć zasiewów. Gorąco prosimy o nieodmówienie naszej prośbie.
Zygmuś, Semi, Abraszka, Hanka, Aronek

.
Zdjęcie górne z 22 lipca 1944 roku (robione o 11-tej).