Friday, November 11, 2016

Nasz Przegląd i Mały Przegląd to przedwojenne gazety żydowskie

8,962 numerów.

Nasz Przegląd – gazeta - dziennik żydowski, wydawany w Warszawie w latach 1923–1939. Był redagowany przez Jakuba Appenszlaka, Natana Szwalbe, Saula Wagmana i Daniela Rozencwajga. Miał nakład 40000–50000 egzemplarzy. Prezentował umiarkowanie syjonistyczny punkt widzenia, dziennikarze byli związani z grupą El Liwo.

Pierwsze wydanie 25 marca 1923 a ostatnie wydanie 20 września 1939 tuż przed kapitulacją Warszawy (28 września 1939).

Gazeta publikowała cotygodniowe dodatki: „Mały Przegląd” (publikujący materiały autorstwa dzieci i młodzieży, redagowany przez Janusza Korczaka), „Nasz Przegląd Ilustrowany”, „Nasz Przegląd Sportowy”, „Nasz Przegląd Rozrywkowy”, „Nasz Przegląd Radiowy”, „Nasz Przegląd Gospodarczy”, „Nasz Przegląd Akademicki.

Nasz Przegląd Ilustrowany - zdjecia związane z Januszem Korczakiem i Domem Sierot na Krochmalnej 92.


Mały Przegląd – pismo dzieci i młodzieży założone przez Janusza Korczaka w październiku 1926 i wydawane do 1 września 1939. Było bezpłatnym piątkowym dodatkiem do dziennika Nasz Przegląd.

Początkowo dodatek miał objętość czterech stron a następnie sześciu. Od 1930 roku redaktorem został Jerzy Abramow-Newerly. Pismo było pisane przez dzieci. Organizowało spotkania i dyskusje.