Thursday, November 10, 2016

Poszukiwany - Kajtuś Czarodziej - Janusz Korczak - okładka Teresa RoszkowskaCzy ktoś ma zdjęcie okładki do wydania pierwszego Kajtusia Czarodzieja?

Wg. Informacji to okładka Teresy Roszkowskiej znanej polskiej artystki.


Inne, wczesne edycje książek J. Korczaka wzbogacano ilustracjami. 

W powiastkach z 1902 r. pojawiły się pierwsze ryciny anonimowego autora. W pierwodruku powieści Dziecko salonu (Warszawa 1906) zamieszczono na okładce graficzną reprodukcję rysunku autorstwa Lucjana Lewandowskiego. To rozwiązanie zostało powtórzone w dużo późniejszej edycji tego utworu przygotowanej przez Wydawnictwo Literackie (Kraków 1980). 

Ilustratorami utworów J. Korczaka byli za jego życia Sara Lipszycowa, Teresa Roszkowska, Adam Ostrowski, Lucjan Lewandowski i Józef Tom.