Friday, January 20, 2017

20 januari 1942 - för 75 år sedan fick Korczak, Stefa barnen oc alla europeiska judar sin dödsdom. Wannsee heter platsen.20 januari 1942 - för 75 år sedan fick Korczak, Stefa barnen och alla europeiska judar sin dödsdom. Wannsee heter platsen.
.
Wannseekonferensen var en konferens mellan representanter för NSDAP och SS och som ägde rum den 20 januari 1942 i Wannsee, en förort till Berlin. Konferensen hade sammankallats och leddes av SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, chef för Nazitysklands säkerhetsministerium.
Heydrich ville informera de närvarande att han av riksmarskalk Hermann Göring i juli 1941 hade givits i uppdrag att leda och genomföra "den slutgiltiga lösningen av judefrågan".
.
Exakt 6 månader efter Wannsee, den 22 juli 1942, satte man igång Den stora aktionen (Großaktion Warschau) genom att sätta upp på husväggar i getto information om Förflyttning till Öst som skulle starta omedelbart vid Umschlagsplatz. Aktionen varar mellan två judiska högtidsdagar 23 Juli (Tisha B'Av) och 21 september (Yom Kippur. Förflyttning till öst innebar en plågsam transport i godsvagnar till Treblinka och där en plågsam död i gaskammare. Samma dag. Dag efter dag, tills 265 000 var mördade och omvandlade till aska!