Tuesday, March 21, 2017

Nowa, stara, ale zawsze pasjonująca literatura - Janusz Korczak - "W Słońcu”.

W gazecie, "W Słońcu" ukazywały się regularnie  artykuły Korczaka z gazetek tygodniowych z Domu Sierot i z Naszego Domu.

Nowa, stara, ale zawsze pasjonująca literatura - "W Słońcu”.

„Tęsknota jest jak cichy, biały gołąb.
Tęsknota wasza na białych skrzydłach
leci do rodzinnego domu i stuka w okno:
‘Otwórzcie’ .
I spotyka się z białym gołębiem waszych
bliskich i serdeczny, i dobry składa [mu] pocałunek.
Kochajcie białego gołębia waszej tęsknoty”.

Janusz Korczak, Tęsknota
"W Słońcu”, Gazetka „Nasz Dom”
nr 10 / 11, 1 VI 1920.