Tuesday, April 18, 2017

Powstanie w Getcie Warszawskim - 1943 - Komendant ŻOB i zastępca - Mordechaj Anielewicz i Icchak Cukierman - Nikt inny!


Komendant (pierwszy i ostatni) Mordechaj Anielewicz pseudonim Malachi - Aniołek (po lewej) i zastępca komendanta Icchak Cukierman. 
Innych komendantów nie było!


Komendant (pierwszy i ostatni) Powstania w Getcie Warszawskim to Mordechaj Anielewicz pseudonim Malachi - Aniołek. Po prawej, zastępca komendanta Icchak Cukierman.