Sunday, April 9, 2017

Warszawskie getto było pilnowane przez policję Policję Polską (granatową), policję niemiecką i SS-manów oraz policję żydowską - ale nie na filmie Muzeum Polin

Warszawskie getto było pilnowane przez Policję Polską (1), policję niemiecką i SS-manów (2) oraz policję żydowską (3).

Warszawskie getto było pilnowane przez Policję Polską (granatową), policję niemiecką i SS-manów oraz policję żydowską (tzw. Żydowska Służba Porządkowa).
Na górnym zdjęciu poni
żej widać polskiego policjanta, tzw. granatowego z rękami założonymi za plecami. Na filmie Muzeum Polin nie go go jednak ani żadnego innego policjanta, oprócz Niemców.
Wychodzącym z getta Żydom na filmie zabrano białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Za brak takiej opaski Janusz Korczak został w 1940 roku uwięziony na Pawiaku.

Film Muzeum Polin - Nagle Warszawskie getto pilnowane jest wyłącznie przez policję niemiecką i SS-manów. Zabrakło Policji Polskiej oraz policji żydowskiej. Na górnym zdjęciu widać polskiego policjanta granatowego z rękami założonymi za plecami. Na filmie Muzeum Polin wychodzący z getta nie mają białych opasek z niebieską gwiazdą Dawida. Za brak opaski  Janusz Korczak został w 1940 roku uwięziony na Pawiaku.


W podobny sposób Muzeum Polin zmienia historię na opisach zdjęć, np. na stronach korczakowskich. Tu można stwierdzić mimo zapewnien Muzeum Polin że to policja żydowska a nie żandarmi którzy "ładują do wagonów". Policja żydowska to ci w jasnych płaszczach, ciemnych czapkach i z pałkami. Niemieccy żandarmi nadzorują (to ci uzbrojeni w pistolety i w karabiny, niektórzy w chełmach!


To policja żydowska a nie żandarmi którzy "ładują do wagonów". Policja żydowska to ci w jasnych płaszczach, ciemnych czapkach i z pałkami. Niemieccy żandarmi nadzorują (to ci uzbrojeni w pistolety i w karabiny, niektórzy w chełmach!http://jimbaotoday.blogspot.se/2016/10/muzeum-polin-gupota-indolencja-czy-cos.html