Friday, July 28, 2017

Kalmar list - Kalmarlistan - Deras kroppar voro sargade - Om de överlevande som inte överlevde

I boken 6 tusen av 6 miljoner, ett requiem*, finns en förteckning på sid 169 över de som räddades till Sverige 1945 och som dog efter ankomsten, åren 1945-1946. Listor har jag även överfört till Namnmonumentet i Stockholm då det var helt klart för mig när jag samlade namnen av Förintelsens offer att de som dog 1945-1946 i Sverige samt under resan till Sverige dog till följd av Förintelsen. 

I förteckningen över gravsatta i kvarter 02B på mosaiska begravningsplatsen i Kalmar och på den gemensamma minnesstenen står det klart och tydligt att de som har funnit sin sista villa i Kalmar avled till följd av Förintelsen. Den yngste i gruppen fick leva 16 år och den äldste 37. De flesta i gruppen dog 1-2 månader efter ankomsten.

Nedan, judiska gravar i alfabetisk ordning, sorterade på efternamn. 
ANNA BAN, f.  14-04-1924,  d.  04-08-1945
BLANKA BERGER, f.   24-08-1930,  d.  13-08-1945
LEA BODEN, f.   05-11-1916,  d.   14-06-1946
ILONA DELIKAT, f.   17-06-1911,  d.   05-08-1945 
SARA EISENSTEIN, f.   20-03-1918,  d.   17-07-1945
EFRAIM FREIDMAN, f.   22-08-1923,  d.   14-08-1945 
JAKOB GRÜNBERGER, f.   08-04-1917,  d.   29-07-1945
ARANKA ICZKOVICIOVA, f.   25-06-1925,  d.   01-09-1945
JOLAN JAKOBWIDGH, f.   25-06-1923,  d.   03-09-1945
BERNHARD JOKOBOWICS, f.   10-05-1929,  d.   03-09-1945
LEJZER KIRSCHENBAUM, f.   17-11-1922,  d.   09-12-1945
MAGDA LEDERER, f.   01-09-1926,  d.   22-09-1945
LENKE MARKOWITZ, f.   28-10-1914,  d.   22-08-1945 
GABRIELLA MARKUS, f.   06-10-1918,  d.   07-07-1945
SAMUEL MILGROM, f.   15-03-1926,  d.   19-08-1945 
REGINA OFGANG, f.   01-01-1924,  d.   10-11-1945 
ISIDOR SALOMON, f.   17-11-1925,  d.   09-09-1945
SEREN SOFFOR, f.   03-06-1923,  d.  18-08-1945 
LIVIA SPITZ, f.   11-08-1928,  d.   20-08-1945 
SYLVIA STERN, f.   07-07-1923,  d.   07-07-1945 
ADOLF STREI, f.  15-07-1919,  d.   13-08-1945 
NELA WAJNBERGIER, f.   01-05-1922, d.   23-12-1945
WILMOSZ WEISS, f.   07-11-1912, d.  25-11-1945
SZILIVIA WEISZ, f.   08-10-1907, d.   30-06-1945
Från Prins Carls däcksloggbok
Lördag 30 juni kl 0130 avled Sylvia Weiss ... 
0810 fortöjt vid kaj i Kalmar ... 
0905 stoftet efter avlidna Sylvia Weiss (borde stå Szilwia Weisz) ilandfört ... 

 I Prins Carls loggbok finns ytterligare sex anteckningar med likartat innehåll. Förutom en anteckning i däcksloggboken på ett svenskt lasarettsfartyg så har Szilivia Weisz en grav och hennes namn har jag infört i boken  6 tusen av 6 miljoner, ett requiem och därefter bland tusentals namn, utan egen grav som finns på Namnmonumentet i Stockholm. Szilwia Weisz var född i Budapest och enl. förteckning från Röda Korset var hon "Hungarian". Hon dog på "Hospital Prins Carl".

Lassaretfartyget Prins Carl la till i Kalmar fyra gånger, den 30 juni, 7 juli, 14 juli och den 19 juli 1945.

Lasarettfartyget Prins Carl la till först i Kalmar och därefter i Norrköping.
De mest sjuka lämnade fartyget i Kalmar, de mindre sjuka i Norrköping.
Det står klart och tydligt att de som har funnit sin sista villa i Kalmar under åren 1945-1946 dog till följd av Förintelsen.


Deras kroppar voro sargade...

Lite statistik från Röda Korsets listor som finns i min kommande avhandling. Listan inkluderar judar som kom med Vita båtar och Vita bussar och dog under 1945-1946. Listan innehåller 76 namn från Polen, polska judar.

Medelålder av de som dog var 24 år, den yngste var 16 år och den äldste 45. Av de 76 som dog var 17 män. Antalet män beror på att de läger varifrån huvudsakligen fångarna togs till Sverige var utpräglade kvinnoläger. Bland de 76 personer fanns endast två personer födda i Warszawa vilket visar hur effektiv var den Stora Aktionen som pågick i Warszawas Getto under sommaren för 75 år sedan.

Undersökningen jag genomför omfattar även de andra stora grupper som uppgav Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien som födelseland.* 6 tusen av 6 miljoner. Ett Requiem. Wroblewski Romuald (red.)
ISBN: 9163036126, 1995, 208 sid. Illustrerad