Sunday, July 23, 2017

W obózie zagłady w Treblince zamordowano najwiekszą ilość Żydów polskich - 6 obozów zagłady na terenach polskich (okupowanych etc.)

Zamieszczam ostatnie zapiski Janusza Korczaka który rozpoczął pisanie Pamiętnika w maju 1942 roku. Ostatni zapisek pochodzi z 4 sierpnia 1942.
Dzień pózniej wywieziono Dom Sierot do Treblinki gdzie wszyscy zostali uduszeni gazem.. Swoje zapiski Korczak prowadził nocami przy lampce karbidowej w pokoju, który dzielił z sześciorgiem chorych dzieci i umierającym starym krawcem, Azrylewiczem. 

Treblinkę, miejsce gdzie zamordowano Korczaka, moją całą rodzinę i prawie 300 000  Żydów z Getta Warszawskiego wyłącznie podczas Wielkiej Akcji latem 1942 roku, kojarzy z Zagładą zaledwie 13,8 proc. Polaków. 
To wg. dr. Jacka Leociaka z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. 

Obóz zagłady Treblinka (Treblinka II) funkcjonował krótko, bo od lipca 1942 do listopada 1943 - 18 miesięcy. Liczba deportowanych do obozu zagłady Treblinka - 920 000.

Ofiarami byli w większości Żydzi z Warszawy, Białegostoku, Grodna, Kielc, Radomia, Łukowa, Częstochowy, Kozienic i wielu mniejszych miejscowości.

Polscy Żydzi byli przywożeni do Treblinki w wagonach towarowych, podczas gdy transporty z Zachodu Europy nieraz odbywały się w pociągach osobowych. Przywożono tu Żydów z Niemiec, Austrii, Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Czech, Słowacji, Belgii i Francji.

Obóz zagłady Treblinka był ośrodkiem zagłady wyłącznie Żydów, poza dwoma czy trzema znanymi transportami Romów. 

Na miejscu Obozu zagłady Treblinka umieszczono na 216 kamieniach nazwy miejscowości z których pochodzili Żydzi którzy zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince.