Wednesday, August 9, 2017

Gamla idiotier om Korczak väcks upp igen - Del I

Dokument från det militära, den övre ifylld av Korczak visar att han använde årtalet 1878 som födelseår. Först under 1940  talet skriver han om möjligheten till ett annat datum.


I Polen har man fortsättningsvis STORA PROBLEM med Henryk Goldszmit - Janusz Korczak. Troligen därför att i Polen finns det, sedan decennier, en trend att katalogisera folk i särskilda fack.

Tidigare problem handlade om att Korczak var Jude. Man försökte klämma in överallt att hans mammas bar på polskt klingade namn som ogift, nämligen Cecylia Gębicka. Med det skulle Korczak bli mindre judisk. Faders namn Józef hjälper också en hel del, dock inte hans efternamn. Farfars förnamn och Korczaks egna beskrivningar om farfar Hersz förstör det hela lite.Hanryk Goldszmit (Hersz Goldszmit) var under 30-talet även känd under pseudonymen Gamle doktorn - Stary Doktor.

Det största trycket var dock att sprida legenden om att Janusz Korczak (en förmodad kristen polack) har mött döden tillsammans med judiska barnen som han ville inte lämna åt sitt öde.

Legenden har byggts upp successivt av många. Sista, kanske mest idiotiska tilläget kommer från den svenska författarinnan Elisabeth Åsbrink. Där klämmer hon in att Korczak gick sjungande in i gaskammaren. Innan det så omvandlar Åsbrink Korczaks judiska föräldrar till polska nationalister. Alla de som byggde Korczaklegenden tidigare har lagt till bl.a. en parad av barnen till platsen där godsvagnar skulle föra de till Treblinka. Barnen gick (i protest) i organiserade kolonner, bar på en flagga och sjöng. Därefter kopplar man in i legenden även SS-officerare som ställer sig i givakt och saluterar medan de inte invigda SS-officerare frågar Vem är den här mannen? En av de som läste Korczaks böcker i sin barndom vill ge honom en fri lejd, etc, etc.

Janusz Korczak var född 22 juli 1878 i Warszawa, Polen, mördad den 5 augusti 1942 i Treblinka eller på väg dit. Kom ihåg det!

22 juli 1878 i Warszawa - Korczaks födelsedatum men i Polen är ett stort problem som diskuteras ivrigt år efter år då Korczak skrev ibland även ett årtal till inom parantes bredvid det officiella, 1978 (1979)
Många i den generationen har ofta lite annorlunda datum än det verkliga. Det berodde bl.a. att många föddes hemma och därefter slarvades det i en anmälan till myndigheter som skulle ta hand om det. För ett för sent inlämnad anmälan riskerade man böter. Därför valde många att registrera med ett osann födelsedatum, många ett år senare. Fast om så kan det inte vara fallet med Korczak då han anger, ett senare datum, inte ett tidigare. Korczaks födelseattesten är försvunnen.

Men i de militära akta i den Polska Armén, (Korczak hade kapten och därefter en major grad) står det dock bara 1978. I det övre bilden är kortet ifylld av Korczak och i den nedre mha skrivmaskin.

Först under gettotiden börjar det andra datumet, 1879 att spöka. Först i ett formulär för läkare som han fyllde på polska och därefter i hans Dagbok som han skrev under 1942.


Först under gettotiden börjar det andra datumet, 1879 att spöka. Först i ett formulär för läkare som han fyllde på polska och därefter i hans Dagbok som han skrev under 1942.

Under sin livstid även känd under pseudonymen Stary Doktor (Gamle doktorn). Gamle Doktorn kom till i samband med Korczaks verksamhet i Polsk Radio. De flesta tolkar det som ett villkor för att Korczak skulle få vara med.

Idiotier, nya, om Korczaks dödsdatum väcks således till liv igen. Jag har talat med 3 (tre ögonvittnen) om datumet, 5 augusti och om dagen var kall eller varm för att fastställa om det var den 5 eller 6 augusti. Alla vittnen sa att det var en mycket solig och varm dag. Mina föräldrar var 100% säkra att det var den 5 augusti då det varockså min mammas födelsedag. Marek Rudnicki som följde de deporterade från Sliskagatan till Umschlagplatz berättade för mig att det var  inte bara varm men hett och Som Sierot-gruppen p.g.a. värmen och Korczaks dåliga hälsan fick stanna ett otal gånger i skuggan innan de nådde målet.

Numera i Polen, har journalister gått i Elizabeth Åsbrinks spår och skriver sk goja, bl.a. om att en del vittnen har sagt att det var det 5 och en del den 6 augusti 1942 när Korczak mördades.
Det är rätt att spekulera man numera är man tämligen säker att det var den 5 augusti. Därefter skriver journalisterna vidare, kanske för att fylla textmassan, att en del vittnen sa att det var en kall dag. Vidare, spekulerar de på samma sätt över Korczaks dödsdatum. Där är jag säker att det finns bara ett, den 5 augusti 1942. Platsen är dock okänd, det kan vara golvet i den hetta godsvagnen eller gaskammaren. Den 6 augusti kom nästa transport med över 6000 offer från Warszawas getto och då var Korczak, Stefa och barnen döda!
I dödslägret Treblinka var medellivslängden ca 2 timmar efter det att man klivit av tåget på perrongen.
Trablinka var dödsläger, inte ett koncentrationsläger som även kunde inrymma offren i väntan på döden. 

I Treblinka så finns det totalt 17.000 stenar med namnen på de 217 städer varifrån judar fördes till dödslägret. 11 stenar har namn på de länder där offren togs. Det är bara på en av dem 
17.000 stenar kan man se ett namn: 
JANUSZ KORCZAK (HENRYK GOLDSZMIT) och barn.
Huset vid Sliskagatan 9 (bildens högra sida) och porten markerad med 9. Genom den porten lämnade Korczak och barnen från barnhemmet Dom Sierot sitt sista locum i Warszawa Gettot.  Foto taget efter Warszawa Upproret i augusti 1944.


Det här året så glömde, tack och lov, journalister att diskutera en annan viktig sak ur Korczaks liv. Nämligen om man svängde till vänster eller till höger när man lämnade hemmet genom Sliska(gatan) porten (sarkasm).

Gamla idiotier om Korczak väcks upp igen - Del II kommer handla om:
Korczak - 7 goda år och det polska skolsystemet
samt
Varför har Korczak inte släppt ut "sina barn" utanför gettot då döden kom allt närmare.