Sunday, January 28, 2018

Förintelsedagen - Instruktioner till användarna - Kritik


Hur beskriver man Förintelsen eller egentligen hur använder man sig av Förintelsem. PK-media och anhämgare till regeringen använder sig av Förintelsen (OBS stort "F") på alla möjliga sätt. I alla tidningar i Stockholm på Förintelsensminnesdag visar man bilder av ännu levande överlevande. 

Jättevackra bilder, porträtt med vita bakgrund men inget sammanhängande om Förintelsen. Att Förintelsen var ett massmord där omkring 6 miljoner judar mördades och hur mördandet gick till skrivs inte. Att Förintelsen skiljer sig från andra folkmord i historien på grund av de systematiska, industriella och statligt organiserade mordmetoderna. Inte ens står det om bakgrunden till Förintelsem, något som flera skribenter använder sig flitigt av för att dämpa kritiken när det gäller de nya migranter.
Således inga skisser hur Nazister gick tillväga eller bilder från lägren, inte ens den dagen de de befriades.


Vita bussar togs i bruk sista veckorna av Andra Världskriget för att i första hand evakuera till Sverige svenska nazifruar och deras avkomma! Därför, att beskydda de fanns Gestapomän med på resan. Hela vägen, in i Sverige.  
På bilden svenska transport av "Nazifruar och deras ljuslockiga barn". Enligt Röda Korset transportedades 1500 "sådana".


Jag skrev det i en tråd om ABF och Förintelsedagen men det tål att upprepas:
Tyvärr, PK-media och anhämgare till regeringen använder sig av Förintelsen (OBS stort "F") på alla möjliga sätt. 


I tidningarna, beskriver man inte ens vad det handlar om. Man beskriver inte logistiken i skjutandet av folk i kanten av massgravar såsom i Babij Jar. Man glömer industraliseringen av mördandet. 


Istället skriver man om fotografier man tar nu av de överlevande "överlevande" eller som Röda Korset gjorde på FB igår skriver om Trygve som återvände med Vita bussar till Skandinavien från ett koncentrationsläger i Tyskland.
Vad har den norska "Trygve" att göra med Förintelsen? 


Vita bussar togs i bruk sista veckorna av Andra Världskriget för att i första hand evakuera till Sverige svenska nazifruar och deras avkomma! Därför, att beskydda de fanns Gestapomän med på resan. Hela vägen, in i Sverige. 

På bilden ovan, svenska Nazifruar och deras ljuslockiga barn.
Att 1 500 000 barn som mördades under Förintelsen har man glömt, troligen också under ABF möttet också!Inlägget från Röda Korset på Förintelsedagen 2018 - Face Book.
Planering av Förintelsen. 11 000 000 judar skulle mördas. I rapporten från Wannsee från januari 1942 står Estland som judenfrei - judefri. Inget för de svenska tidningarna.
Bilderna från början av Förintelsen i de Baltiska länderna där lokalbefolkning mördade (den vänstra raden) sina tidigare grannar med största möjliga grymhet. Därför står det i rapporten från Wannsee från januari 1942, Estland som judenfrei - judefri. Inget för de svenska tidningarna. Den högra raden är från framfarten av Einsatzgruppen på östfronten då 1 500 000 judar arkebuserades oftast med stor hjälp av den lokala befolkningen såsom i Kiev vid Babij Jar. Igen, inget för de svenska tidningarna.

Bilderna från början av Förintelsen i de Baltiska länderna där lokalbefolkning mördade (den vänstra raden) sin tidigare grannar med största möjliga grymhet. Därför står det i rapporten från Wannsee från januari 1942 Estland som judenfrei - judefri. Inget för de svenska tidningarna. Den högra raden är från framfarten av Einsatzgruppen på östfronten då 1 500 000 judar arkebuserades oftast med stor hjälp av den lokal befolkningen såsom vid Babij Jar. Igen, inget för de svenska tidningarna.

Skissen nedan (ritad av Franz Stangl, komendanten av dödslägret Treblinka) som föreställer den Industriella Förintelsen ville inga tidningar visa. Den andra riktiga bilden av Förintelsen mördandet genom arkebusering vid uppgrävda massgravar ville inte heller svensk massmedia visa. Nej, inga döda kroppar av judiska kvinnor och barn vid Babij Jar. Inga sanna förklarande bilder varför Förintelsen är så unik och varför skall vi lära os av det.


Skiss av Franz S. av dödslägret och mördandets logistik i Treblinka. För drastisk!

Dödsläger och mördandets logistik iAuschwitz. Kvinnor efter avklädning tvingas springa nakna till gaskammaren. Tyskarna brukade kalla den vägen för Himmelstrasse, vägen till himlen. Se skiss från Treblinkalägret (3-4). Logistiken var detsamma.

Snälla Geriatriska bilder av sista överlevande "överlevande" var huvudnummer i Dagens Nyheter och Dagens Industri.