Wednesday, September 26, 2018

Lemna minor - Andmat - min första vetenskapliga artikeln som var med i Current Contents för 45 år sedan

Lemna minor - Andmat - de gröna växter som täcker hela vattenytan.

Min första vetenskapliga publikation handlade om andmat. Således om Lemna minor, en växt som man finner på vattenytan. Jag såg att den hade kloroplaster i sina rötter

Seminarium - redogörelse för mitt 3-betygsarbete i botanik vid Stockholms Universitet.

Min första vetenskapliga publikation handlade om andmat. Således om Lemna minor, en växt som man finner på vattenytan. Jag såg att den hade kloroplaster i sina rötter

Jag har också analyserat kristaller, även de i rötterna på Lemna minor med hjälp av röntgenmikroanalys (X-ray microanalysis), en ny teknik som gav möjlighet att få fram grundämnessammansättning utav det man såg i ett elektronmikroskop. Kristaller var kalciumrika. Man kunde göra även grundämneskartor som visade var i preparatet (var i rotmössan) fanns de kalciumrika kristallerna.

Andmat. Min första vetenskapliga publikation år 1973 handlade om andmat. Således om Lemna minor, en växt som man finner på vattenytan. Jag såg att den hade kloroplaster i sina rötter. De såg olika ut i olika delar av roten! Min dåvarande chef vid Botaniska Institutionen vid Stockholms Universitet, prof. Folke Fagerlind tyckte att mina resultat var inte "publiceringsbara" mer än som ett 3-betygsarbete.

Så fort jag lämnade Botaniska Institutionen i Stockholm och flyttade till Wenner-Grens Institut (Norrtullsgatan 16) så publicerade jag mina resultat i en engelskspråkig tidskrift som var med i Current Contents.

Artikeln handlade om något så ovanligt som kloroplaster i rötterna. Jag fick ett par hundra förfrågningar, då såsom kort eller brev med posten om särtryck.

Jag har senare också analyserat kristaller, även de i rötterna på Lemna minor med hjälp av röntgenmikroanalys, en ny teknik som gav möjlighet att få fram grundämnessammansättning utav det man såg i ett elektronmikroskop. Kristaller var kalciumrika. Man kunde göra även grundämneskartor som visade var i preparatet (var i rotmössan) fanns de kalciumrika kristallerna.

Lemna minor is among the Lemna species, the smallest, reaching a diameter of only 1.5-4.0 mm. Each of the obovate or suborbicular thalli are slightly convex on both surfaces. Roots of L. minor can reach a length of up to 15 cm. Daughter thalli arise from one of two marginal pockets on opposite sides of the basal nodal region of each thallus.