Thursday, January 5, 2012

Ostatnie przedstawienie w warszawskim getcie - "Poczta" Korczaka i Rabindranatha Tagore - The Last Theatre Performance In The Warsaw Ghetto

Zaproszenie - Invitation
Jeden z najmocnieszych dokumentów (dla mnie) z okresu Zagłady to zaproszenie Janusza Korczaka na przedstawienie sztuki wg. Rabindranatha Tagore – indyjskiego poety, prozaika, noblisty z 1913 r.
Sztukę wystawili
wychowankowie Domu Sierot Janusza Korczaka.

Sztuka "Poczta" opowiada o przyjaźni, miłości i przełamywaniu barier między ludźmi, a także o dojrzewaniu do śmierci.

Przedstawienie odbyło sie 18 lipca 1942 roku, zaledwie 4 dni przed rozpoczęciem likwidacji warszawskiego getta czyli 22 lipca 1942 roku.

Przedstawienie odbyło sie w budynku na ulicy Siennej/Sliskiej w Małym Getcie.

3 tygodnie pózniej, 5 sierpnia 1942 roku, nie było juz ani Doktora, ani Pani Stefy, ani 239 dzieci.

Pania Esterke (Estera Winogronówna) która rezyserowała sztuke złapano na ulicy i deportowano na poczatku akcji deportacyjnen która rozpoczeła sie 22 lipca.

Pierwszy raz dzieci wystawiły sztuke na Pesach 1942 r.

W swoim Pamietniku pisal Korczak:  Rozpaczliwa jest ta rezerwa dorosłych. Nie róbcie dzieciom
niespodzianek, jeśli nie chcą. Powinny wiedzieć zawczasu, być uprzedzone. Czy będą strzelać, czy na pewno, kiedy i jak. Trzeba się przygotować do długiej, dalekiej, niebezpiecznej podróży.

Zaproszenie zostało najprawdopodobniej napisane na maszynie przez Pana Henryka - Pana Henka.


Pan Heniek - Henryk Azrylewicz były wychowanek Domu Sierot Korczaka, zatrudniony m. in. w kancelarii Domu Sierot gdzie przepisywał na maszynie artykuły Korczaka do gazetki Domu. W Domu Sierot w getcie przebywał z rodziną: ojcem /który zmarł przed wywózką/, matką, i siostrą - Róza Sztokman  była wychowanka i długoletnia intendentka Domu sierot oraz dzieckiem, i jej mężem Józefem i ich 4 letnia córką  Romcią ulubienica (wnuczka Korczaka).