Thursday, February 16, 2012

Korczak - Przeżyła przemiał

Przeżyła przemiał. Książka należała do kadeta Kalinowskiego z V kompanii Korpusu Kadetów w Warszawie. Oddał ją do biblioteki gdzie została opatrzona numerem i stemplem. Moja mama, wykładowczyni polskiego, uratowała ją przed zagłada w latach 50-tych...


Zagadka. Kto był autorem książki (nie Makarenko!) i tytuł?