Wednesday, April 18, 2012

Dag efter Dag - Massmördare och Massmedia - Var skjutandet mm huvudmotivet för Breivik?

Var skjutandet mm huvudmotivet för Breivik?   
Jag tror inte det! 
Jag tror att motivet var att bli berömd och föra sin ideologi fram. 
Breivik gjorde första delen och massmedia gör åt honom det andra. 
Åt honom!