Sunday, April 15, 2012

Co to znaczy Jim bao Today with ©opyright on all pictu®es and text
Jimbao Today prowadzą tę stronę na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów.


Bez upoważnienia udzielonego przez Jimbao Today na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.
Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. 

Dostęp do strony Jimbao Today lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Prawa autorskie i znaki towarowe
Wszystkie teksty, znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Jimbao Today (romwro@gmail.com), a także osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

© Copyright oznacza, że prawa autorskie do danego produktu należą do wskazanej osoby/organizacji. Nie wyszczególnia to, dokładnych warunków korzystania, powielania itp. Od tego jest licencja, itp.