Saturday, April 14, 2012

Korczak, Tranströmer i moje asocjacje: Warszawa - Małkinia Górna - Treblinka


Warszawa - Małkinia Górna - Treblinka

...Pociąg się wtoczył. Stoi wagon za wagonem,
lecz żadnych drzwi nie otwarto, nikt nie wysiada ani nie wsiada.
Czy w ogóle są jakieś drzwi? Tam wewnątrz roi się
od zamkniętych ludzi co przesuwają się tam i z powrotem.
Wypatrują przez nieporuszone okna.
A na zewnątrz wzdłuż pociągu chodzi człowiek z młotem.
Uderza w koła....
Przełożyła ze szwedzkiego Barbara Kobos-Kamińska (2002)
)


Czytając wiersz Tomasa Tranströmera Stacja dzięki obiektywnemu podobieństwo opisu pociągu na stacji z opisami pociągów zatrzymujących się na stacjach w drodze do obozów śmierci jest dla mnie taka asocjacja "oczywista".


Opis zamkni
ętego pociągu wypełnionego ludzmi (również tory kolejowe) poprzez wyobrażenia, skojarzenia zawsze niosą ze sobą Zagładę! Myślałem o tym że pewnych asocjacji nie można zatrzeć, w naszej świadomości i chyba w podświadomości tkwią treści, które nie są do wymazania, np. te powiązane z Zagładą.


Asocjacja, to funkcja myślowa polegająca na kojarzeniu, łączeniu elementów i znajdowaniu związków między nimi. W poezji, zjawisko asocjacji i kojarzenia występuje nagminie. Własne przeżycia czytelnika, kojarzenie objektywnego podobieństwa w wierszu pociąga za sobą wyobrażenie i asocjacje, tak bardzo prywatną.


Mimo zrozumienia zjawiska asocjacji i "co to jest poezja", czesto mnie dziwią kojarzenia innych ludzi z podobnym do mnie życiorysem. M.in. dlatego jest tak ciekawe czytanie tłumaczeń.