Tuesday, April 10, 2012

Jag skall skall skära och klippa och se till att blad och rötter kommer ut ur deras ögon!De handlar naturligtvis om att dra upp växter från förvedade sticklingar vilket är den lättaste av alla förökningsmetoder. Man behöver inte ha gröna fingrar.

Längden på "pinnen" bör vara 12-15 cm, högst 25 cm, längre sticklingar har ofta svårare att ta sig. För att minska vattenförlusten skall man låta så lite som möjligt av sticklingen komma ovanför markytan. Man måste sätta en så stor del över markytan att åtminstone tre knoppar kan utvecklas . Det understa av dessa knoppar kan få sitta precis under markytan , eftersom det inte brukar hindra den från att utvecklas . För de flesta växter brukar det innebära att 2-3 cm av sticklingen behöver vara över markytan.

Kom ihåg att "pinnen" har en upp och ned del. Om Du tappade "polariseringen" kolla hur ögonen sitter, de skall naturligtvis vara riktade uppåt.