Thursday, April 12, 2012

"Odpychający Korczak"


"Dziecko małe , lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu." Janusz Korczak

Moja mama nie lubiła tego zdjęcia Korczaka bawiacego  się z dziećmi z Naszego Domu. To co ją raziło to ten ruch ręki Korczaka, tak jakby "odpychał dziecko", a on tego nigdy nie robił!

Ja tak nie uważałem, ale się musiałem z nia zgodzic bo ona przecież znała Korczaka i ruch Korczaka uchwycony przez kamerę, wg. niej nie zgadzał się ze sposobem w jakim Korczak "poruszał się"!

PS. Jakaś pani 
pt. Joanna Cieśla pisze w polityka.pl że to "Korczak z dziećmi w czasie okupacji niemieckiej, przed 1942 r".
Wg. mnie to Korczak z dziećmi z Naszego Domu na Bielanach i zdjęcie jest zrobione przed wybuchem wojny. 

Ta sama pani pisze: "Mały Przegląd” – redagowany przez dzieci pod kierunkiem Korczaka dodatek do pisma dla spolonizowanych Żydów „Nasz Przegląd”.