Sunday, June 29, 2014

Degerö - det känns som naturen får ge vikaUtsikten från gamla oljehamnen på Degerö


Naturområde sprängs och stora skogsområden (gröna på kartan överst) på Degerö mejas just nu ner för att ge plats för nya vägar och citybostäder nära havet.

Nu, när skogen har avverkats kom grävmaskinerna in och stora delar av berget sprängs!


Hundholms­vägen skall breddas och ge plats för en spårvagnslinje. 
Invid finns Borgströmsberget, ett av stadens sista sammanhängande skogsområden. Bostäder vid Degerös gamla oljehamn resulterar i en betydande infrastruktur där naturen krymper till "Skansen områden".
Det rika fågellivet med duvhöken, berguven, pärlugglan och lappugglan försvinner! I området finns också en betydande fladdermuspopulation.
Chockerande bilder!