Wednesday, December 24, 2014

Korczak i ks. Jan Twardowski


Dom przy kościele Sióstr Wizytek w Warszawie gdzie mieszkał ksiądz Jan Twardowski, widok od strony ul. Karowej. 


Do końca trzymał dzieci za ręce, zginął razem z nimi. Odszedł w wytartym mundurze polskiego lekarza wojskowego, który włożył w pierwszym dniu wejścia Niemców do Warszawy i nosił ostentacyjnie, aż do śmierci – opowiadał o Januszu Korczaku, ksiądz Jan Twardowski, w homilii wygłoszonej podczas mszy św. w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie.


Odczytanie tekstu homilii ks. Jana Twardowskiego, która została wygłoszona podczas Mszy św. za duszę Janusza Korczaka, w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie - 29 XII 1971 roku. (Czyta lektor).

Posłuchaj.

W 1935 roku otrzymuje Jan Twardowski świadectwo maturalne w Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. Inni którzy skonczyli te gimnazjum to Janusz Zarzycki i ja!

Zamieszkuje w 1960 roku przy Klasztorze Nawiedzenia N. M. Panny Sióstr Wizytek w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu.